top of page
ipek doku

Yaşam Tasarımı 

Koçluk yaptığım danışanların birçoğu yaşamlarının bir veya birkaç alanından memnun olmadıklarını yeniden yapılandırmak istediklerin ama nasıl yapacaklarını bilmediklerini söylediler.

Kendilerini ellerinde kullanım kılavuzu olmayan "yeniden yapılandır projesi" ile karşı karşıya kalmış gibi hissettiklerini anlattılar.

Böylece tasarım ve koçluk ilkelerini kullanarak yaşamımızı yeniden yapılandırma kılavuzunu oluşturmaya başladık.  

 

Tasarım, yeni ve daha iyi çözümlere ulaşmak için var olan kısıtlamaları belirlemek ve bu kısıtlamaları  ortadan kaldırmak için yeni bir şey yapmakla ilgilidir.

Yaşamımız da bir tasarım problemi gibidir, çünkü  isimleri  “zaman, para, yaş, yer, vs.” olan kısıtlamalarla doludur.  

 

Yaşam tasarımı, bizim tasarım odaklı düşünmeyi keşfetmemizi sağlar. Tasarım odaklı düşünmek ise   karşılaştığımız sorunları çözmemize ve gideceğimiz yönü belirlememize yardımcı olur. Tabii ki hangi yöne gideceğimize karar vermeden önce nerede olduğumuzu ve hangi tasarım problemlerini çözmeye çalıştığımızı bilmeliyiz.

 

Bulunduğumuz yerden başlamak için yaşamı aşağıdaki gibi dokuz bölüme ayırdık.  Ve bu hayat alanlarını bizim için ne kadar işlevsel olduğunu onlara 1ila 10 arası rakamalar vererek belirledik.

 

 

 

 

 

 

wellness chart_edited_edited_edited_edit

Hepimizin bu yaşam alanlarından en az birinde bir tadilata ihtiyacı vardır. Buradaki fikir, hayatımızın hangi alanını yeniden nasıl daha iyi tasarlayabileceğimizi merak etmektir. Farkındalık ve merak, ilerlemeye başlamamız için ihtiyaç duyduğumuz tasarım zihniyetidir.

Yaşam tasarımı uygularken beyin fırtınası yapmak yararlı olur, çünkü daha fazla fikir daha iyi fikirlere erişimizi sağlar ve daha iyi fikirler daha iyi bir tasarıma yol açar. Düşüncemizi genişletmek fikir üretme yeteneğimizi geliştirir ve daha fazla yeniliğe olanak tanır.
Çok sayıda fikir üzerinde çalışırsak, bizim için gerçekten harika olabilecek bazı fikirlere ulaşma şansımız artar, böylece  işe yarayan ve seveceğimiz bir şey yaratma şansımızı da artırır.

Tasarımcılar çılgınca fikirler üretmeyi severler ve yaratıcılığın bir numaralı düşmanının yargı olduğunu bilirler.

 

Herhangi bir sorunu çözmeye çalıştığımızda, genellikle elimizde olan verilerle işe başlarız. Neyin neden olduğunu

ve başka bir şey olduğunda ne olacağını anlayabilmeniz için yeterli veriye ihtiyacımız vardır.
Ne yazık ki, hayatımızı tasarlarken elinizde çok fazla veri yoktur. Geleceğimizle ilgili güvenilir veriler ise yok

denecek kadar azdır, bu nedenle geleneksel neden-sonuç düşüncesinin işe yaramayacağı türden karmaşık bir

problem ile karşı karşıya kalırız. Neyse ki, tasarımcılar prototipleme yoluyla geleceğe gizlice girmenin bir yolunu bulmuşlardır.
Bizde, yaşam tasarımımızın prototipini iyi sorular sorarak, gizli önyargılarımızı ve varsayımlarımızı ortaya

çıkararak ve denemek istediğimiz bir yol için ivme yaratarak tasarlarız.

Prototipler, alternatif seçeneklerimizi deneysel bir şekilde görselleştirmenize yardımcı olur. Bu ise geleceğimizi zaten yaşıyormuşuz gibi hayal etmemizi sağlar.
Prototipleme aynı zamanda empati ve anlayış oluşturmakla da ilgilidir. Bu nedenle, iyi sorular sormak, deneyimler yaratmak, varsayımlarımızı açığa çıkarmak, ileriye gitmek, geleceğe gizlice girmek ve kendimiz ve başkaları için empati kurmak için prototip yaparız. İhtiyacımız olan verileri elde etmek için prototipleme yaşam tasarımı sürecimizin ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

Nereden başlamış olursak olalım, hayatımızın hangi aşamasında olursak olalım, koşullarımızı ne kadar büyük veya korkunç olarak algılarsak algılayalım, bu hayatta hepimizin tasarladığı tek bir hedef vardır o da mutluluktur. 
Yaşam tasarımında mutlu olmak, nasıl seçtiğimiz ve seçimlerimizi yaptıktan sonra nasıl yaşadığımızla ilgilidir.

 

Yaşamımızı yeniden tasarlarken,
*ilk adım niyet olmalıdır. Niyet hayatımızın hangi alanındaki tasarımım yeniden nasıl tasarlayacağımızı

belirlemektir.

 

*İkinci adım yapı-söküm adımıdır. Yaşamınızın yeniden tasarlamayı düşündüğümüz alanda ki ön yargıları, işlevsiz öğeleri, düşünceleri   ortaya çıkarırız ve bunları duruma göre ya yok ederiz ya yeni bir bakış açısı ile farklı bir şekilde kullanırız.

 

*3.adımda beyin fırtınası yaparak aklımıza gelen her fikri, her alternatifi ve seçenekleri toplarız.  

 

*4. adımda ise önceki adımda topladığımız seçenekleri gözden geçirerek, bakış açımıza göre ya seçeriz ya atarız;  bu seçeneklerimiz  bir veya ikiye düşene kadar bu işleme devam devam ederiz.  

 

*5. adımda seçtiğimiz yaşam alanını yeniden yapılandırmaya başlarız. Bu adım tekrar bir araya getirmekle ilgilidir. Yapı sökümün diğer yüzüdür. Önceki adımda belirlediğimiz seçeneklerimizi hayat alanımızı yeniden yapılandırmak

için kullanırız. 

 

*6. Adımda yeni tasarımımızı ifade ederiz. Tasarım yaparak düşünmektir. Seçtiklerimizi bir araya getirerek, "prototip" yaparız ve yaşama dökmeden önce yeniden tasarladığımız yaşam alanını kelimeler, mektuplar,  resimler, v.s ile ifade ederiz. İfade etmek hem kendimizle  hem de başkaları ile iletişim kurmamıza yardımcı olur.

*7. adım ise tasarımımızı yaşamaktır. Yeni bir tasarımı test etmenin tek yolu denemektir.

 

Yaşam tasarımının amacı kim olduğumuzla uyumlu özgün bir hayata sahip olmak ve yaşam hakkında farklı düşünmek için tasarım sürecini kullanmaktır.  
 

Yaşam Tasarımı Hizmetimiz  9 seanstır. 

Her seans 1.5 saattir
İlk seans ücretsizdir.

Bilgi almak için tıklayın


 

bottom of page