top of page
ipek doku

Yaşam Koçluğu 

35 yıl eczacılık mesleğimi yaptıktan sonra emekli oldum. Eczacı olarak hizmet verdiğim bu süre boyunca en çok dikkatimi çeken şey hepimizin yargılanmadan, can kulağı ile dinlenilmeye, olduğumuz halimizle kabullenilmeye ve değerli olduğumuzu hissetmeye ihtiyacımızın olduğu idi.

Bu özlemlerimizi ise ancak bir yaşam koçu bize verebilirdi.  Bu nedenle 2008 yılında  koçluk eğitimi aldım.  Böylece eczaneye gelen hastaları bir eczacı ve koç olarak can kulağı ile yargısız dinlemeye özen gösterdim.

 

Hepimizin zaman zaman bir terapiste veya psikoterapiste ihtiyacımız olabilir ama  her zaman bir yaşam koçuna ihtiyacımız vardır.  “Bir koçun işini bir arkadaşta yapar” diye düşünebilirsiniz. Bir arkadaşla konuşmak tabii ki yardımcı olabilir ama bir koç size yargılayıcı olmayan, güvenilir, dürüst, son derece objektif ve dikkati dağılmamış bir dinleme sunar. Bir koç, vizyonunuzu geliştirmenize ve takip etmenize yardımcı olmak için geniş bir araç setine sahip bir kaynaktır.

Koçlar bizlerin mükemmel olduğunu ama bazen mükemmelliğimizin karanlıkta kaldığını ve onu ortaya çıkarmak için rehberlik edecek bir ışığa ihtiyacımız olduğunu bilirler. 
Yaşam koçları rehberlerdir ve bütün yaptıkları yolumuzu aydınlatacak ışığı tutmaktır. Bu ışık içsel gücümüzün ve mükemmelliğimizin farkına varmamıza yardımcı olur.

Bir koç olarak, koçluk mesleğinin asla rutin olmadığını ve danışanların hayatlarını derinden değiştirdiğini gördüm. Bunun nedeni, koçların danışanlara sonuçlar için bir yol çizmiş olmaları değildir. Bunun nedeni, benzersiz bir şekilde dinleme, danışanların düşüncelerini genişleten düşündürücü sorular sorma ve ilerlemeyi engelleyebilecek bilinçaltı fikirleri keşfetme becerilerine sahip olmalarıdır.

Koçlar danışanların kendi yollarını belirlemeleri için onlara tamamen tarafsız, güvenli bir ortam sunar.

Koçlar, danışanlarının gerçekten neye ihtiyacı olduğu ortaya çıkana kadar danışanla birlikte araştırırlar.

Bir koçluk görüşmesine ait belirli unsurlar olsada, usta koçluğun açık bir formülü veya modeli yoktur.  

Koçluk seanslarında konuşmanın akıcı ve doğal olması önemlidir. Usta koçlar, popüler inanışın aksine, önceden planlanmış koçluk soruları listesini bir kenara bırakırlar çünkü onlar harika soruların yargısız ve can kulağı ile dinlemeden doğduğunu bilirler.

Usta koçlar “ben” kelimesini mümkün olduğunca koçluk konuşmasından uzak tutarlar. Çünkü onlar danışanın tavsiyeye ihtiyacı olmadığını, danışanların kendi çözümlerini bulmaları için sadece desteklenmeleri gerektiğini bilirler. 

Usta koçlara göre danışanlar her zaman haklıdır. Onlar egolarını bir kenara bırakarak danışanın haklı olmasına izin verirler.  Örneğin, usta bir koçun danışanı "çim mor" derse, koç danışanla çelişmek yerine, "bu sonuca nasıl vardınız” diye sorar. Böyle yaparak danışanın farklı bakış açısına saygı duyduğu gösterir ve danışana kendi fikirlerini keşfetmesi için bir alan verir.

Koçlar olarak odak noktamız danışanlarımıza egomuzdan değil, ruhumuzdan hizmet etmektir.
Koç olarak görevimiz danışanların sorunlarını çözmek değil, onlara ışık tutarak içlerinde gizlenmiş olan çözümleri göstermektir.

 

Yaşam koçluğu üç aşamadan oluşur.
*Birinci Aşama: Değerlendirme
Başlangıç aşamasında, koç ve danışan birbirlerini tanırlar. Koç, koçluk sürecinin yapısı hakkında bilgi paylaşır ve danışanın kendisinden ne beklediğini öğrenir. Ayrıca koç, danışanın mevcut durumu hakkında bilgi edinir.

 

*İkinci Aşama: Problem Analizi ve Strateji Planlama
Bu aşamada danışanın amacına ulaşmasını engelleyen durumlara odaklanılır.  Danışanın yaşadığı zorluklar ve kendisine sunulan seçenekler analiz edilir. Ardından bir eylem planı oluşturulur.
Koç, danışanı izleyerek yapıcı geribildirim yoluyla ona daha fazla yardımcı olur.

 

*Üçüncü Aşama: Değerlendirme, Uyarlama, Daha Fazla Destek Verme
Yaşam koçluğu seanslarının bu son aşamasında, ilerleme değerlendirilir ve  koçluk prosedürü sonlandırılır. İstenirse takip seansları için anlaşmaya varılır.

 

Koçluk döngüsünü tamamlamak için gerekli olan yaşam koçluğu seanslarının sayısı sınırlıdır. Tipik olarak,  9 seanstan fazla yaşam koçluğu gerekli değildir. Ancak devam eden aralıklı destek faydalı olur.
 

Koçluk süreci, yaşamın her alanında refah, denge ve tatmin yaratmaya katkıda bulunur. Koçluk yoluyla, bir danışan vizyonunu daha küçük, daha yönetilebilir adımlara bölerek elde eder.

 

Hepimiz yargılanmadan can kulağı ile dinlenilmek, olduğumuz halimizle kabul edilmek, desteklenmek, hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen kalıplardan ve inançlardan kurtulmak ve daha iyi bir hayata ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle hepimizin her zaman bir yaşam koçuna ihtiyacı vardır. 

 

 

 

 

 

 

Yaşam Koçluğu Hizmetimiz 9 seanstır. 

Her seans 1,5 saattir

İlk Seans Ücretsizdir

Bilgi almak için tıklayın


 

bottom of page