top of page
ipek doku

Yaşam Koçluğu 

 

Eczacılık kariyerimde geçirdiğim 35 yılın ardından, insanların temel ihtiyaçlarının ne kadar derin ve önemli olduğunu daha fazla fark ettim. Yargılanmadan dinlenmeye, samimiyetle kabullenilmeye ve değerli hissetmeye olan bu temel arzular, beni bir yaşam koçu olmaya yönlendiren belirleyici faktörlerden biri haline geldi.

 

2008 yılında yaşam koçluğu eğitimimi tamamlamam, sadece eczacılık alanında değil, aynı zamanda bireylerin hayatlarını daha anlamlı ve tatmin edici hale getirmelerine nasıl yardımcı olabileceğimi anlamama olanak sağladı. Eczane ortamında hastalarla etkileşimde bulunurken, hem bir eczacı hem de bir yaşam koçu olarak, bireylerin kişisel hedeflere ulaşmalarını desteklemek amacıyla yargısız dinleme ve rehberlik ilkelerine odaklandım.

Hayat, zaman zaman gizemli bir labirent gibi karşımıza çıkar, ve bu labirentte yol alırken hepimiz zaman zaman rehberliğe ihtiyaç duyarız; yaşam koçları da bu labirentte bize kılavuzluk eden özel rehberlerdir.

 

Bir yaşam koçu, sadece bir arkadaş gibi değil, aynı zamanda objektif bir pusula gibi işlev görür. Onlar, yargılamayan, güvenilir ve dürüst bir dinleme kulaklarıyla donanmıştır. Kendi iç dünyamıza odaklanmamıza yardımcı olan bu rehberler, bizi mükemmelliğimize doğru bir yolculuğa çıkarır.

Koçlar, bizim içsel potansiyelimizin farkında oldukları gibi, bazen bu potansiyelin zifiri karanlıkta kaldığını da anlarlar. İşte tam bu noktada, yaşam koçları, karanlığı aydınlatan bir ışık gibi ortaya çıkarlar. Onlar, içsel gücümüzü gün yüzüne çıkarmamıza yardımcı olan rehberlerdir, bu ışıkla kendi mükemmelliğimizi keşfeder ve geliştiririz.

 

Yaşam koçları, yalnızca yolumuzu aydınlatan bir ışık değil, aynı zamanda bu ışığı tutan rehberlerdir. Onlar, sadece sorunları çözmekle kalmaz, aynı zamanda bizi daha iyi bir versiyonumuza yönlendiren kılavuzlardır. Bu nedenle, yaşam koçluğu, sadece bir destek değil, aynı zamanda içsel bir dönüşümün kapılarını aralayan bir anahtardır.

Koçluk, sadece belirli bir takvim ya da programın izlenmesi anlamına gelmeyen dinamik bir süreçtir. Deneyimlerimden gördüm ki, koçlar, sadece belirli sonuçlara ulaşmak için bir yol haritası sunan rehberler değildir; aksine, onların etkinliği, benzersiz bir yetenek setine dayanmaktadır. Bu set, dikkatli dinleme, düşündürücü sorular sorarak danışanların düşünce dünyasını genişletme ve ilerlemelerini engelleyen bilinçaltı engelleri tanıma becerilerini içerir.

 

Koçlar, danışanlarına tamamen tarafsız ve güvenli bir ortam sağlar, böylece danışanlar kendi içsel yollarını keşfetme özgürlüğüne sahip olabilirler. Her bir koçluk oturumu, danışanın gerçek ihtiyaçlarını keşfetmek için bir yolculuktur.

Usta koçlar, klasik bir formülün ya da modelin olmadığını kabul ederler. Her danışan farklıdır ve bu nedenle her seans, benzersiz bir deneyim sunar.

 

Koçluk seanslarında spontanlık ve doğallık ön plandadır. Usta koçlar, önceden belirlenmiş bir soru listesine sıkı sıkıya bağlı kalmaktansa, harika soruların o anki bağlam içinde ortaya çıkmasına izin verirler.

 

Usta koçlar danışanlarının kendi çözümlerini bulmalarını sağlamak için sadece rehberlik etmenin gerektiğini bilirler. Danışanlara tavsiye vermek yerine, onları kendi içsel bilgeliğine yönlendirirler.

 

Usta koçlar, danışanların her zaman haklı olduğuna inanır. Danışanın bakış açısına saygı göstermek, onlara kendi düşünce dünyalarında keşfe çıkma fırsatı tanımak demektir. Bu anlayış, koçluk sürecini daha derin, etkili ve danışan odaklı hale getirir.

Koçluk, bizim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Odak noktamız, danışanlarımıza içsel bir bağlamdan, yani egomuzdan değil, ruhumuzdan hizmet etmektir.

 

Biz koçlar, sadece sorunları çözmek değil, aynı zamanda danışanlarımıza içlerindeki potansiyeli ortaya çıkararak, kendi çözümlerini bulmalarına ışık tutmaktayız.

 

Yaşam koçluğu, üç temel aşamadan oluşur:

Birinci Aşama: Değerlendirme İlk adımda, koç ve danışan birbirleriyle tanışır. Koç, sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgi verir ve danışanın beklentilerini anlamaya çalışır. Aynı zamanda, danışanın mevcut durumu hakkında bilgi edinir.

 

İkinci Aşama: Problem Analizi ve Strateji Planlama Bu aşamada, danışanın hedeflerine ulaşmasını engelleyen faktörlere odaklanılır. Koç, danışanın karşılaştığı zorlukları ve sunulan seçenekleri analiz eder. Ardından, ortak bir eylem planı oluşturulur. Koç, danışanın ilerlemesini yakından takip ederek, yapıcı geri bildirimlerle destek sağlar.

 

Üçüncü Aşama: Değerlendirme, Uyarlama, Daha Fazla Destek Bu aşamada, yaşam koçluğu seanslarının değerlendirmesi yapılır ve koçluk süreci sona erdirilir. Danışanın isteği doğrultusunda, takip seansları için bir anlaşma yapılabilir.

 

Biz koçlar, sadece danışanlarımızın yaşamlarında değil, aynı zamanda kendi yaşamımızda da sürekli bir gelişim ve öğrenme çabası içindeyiz. Koçluk, birlikte yürüdüğümüz bir yolculuktur ve her adım, danışanlarımızın daha bilinçli ve memnun bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak adına atılır.

 

Yaşam koçluğu döngüsünü tamamlamak için belirli bir seans sayısına ulaşmak önemlidir. Genellikle, 9 seans, bireyin hedeflerine ulaşması ve yaşamında denge, refah ve tatmin yaratması için yeterlidir. Ancak, süreç devam ettiğinde aralıklı destek almak, başarıyı pekiştirmek ve sürdürmek için son derece faydalı olur.

 

Koçluk, bireyin yaşamının her alanında olumlu değişimler yaratmayı amaçlayan bir süreçtir. Koçluk seansları, danışanın büyük hedeflerini daha küçük, yönetilebilir adımlara bölerek vizyonunu geliştirmesine yardımcı olur.

 

 

 

 

 

Yaşam Koçluğu Hizmetimiz 9 seanstır. 

Her seans 1,5 saattir

İlk Seans Ücretsizdir

Bilgi almak için tıklayın


 

bottom of page