top of page
ipek doku

           Phoenixkoc Yöntemi
Bu yöntem titreşim frekanslarımızı yükseltme yöntemidir. 

 

 

Yaşadığımız bu zaman diliminde kendimizin en yüksek potansiyeline ulaşmak istiyorsak, titreşim frekansımızı yükseltmek bizim önceliğimiz olmalıdır.

 

Vücudumuzun içindeki ve dışındaki her parçacık titreşir. Latince "vibratum" kelimesinden türetilen titreşim kelimesi, parçacıkların denge noktaları etrafında hareket ettiği doğal bir fenomeni ifade eder. Bu salınım doğada rastgele meydana gelebilse de titreşimler yaygın olarak yerleşik bir periyodik oluşum veya frekansa sahiptir. Bu nedenle titreşim frekansı, önceden tanımlanmış bir zaman biriminde titreşimlerin meydana gelme hızı olarak tanımlanır.

 

Gördüğünüz bir şey hareket halinde görünse de görünmese de onu oluşturan mikroskobik parçacıklar hareket halinde olacaktır. Buna titreşim frekansı diyoruz. Her şey, sürekli hareket eden proton, nötron ve elektron parçacıklarından oluşan atom adı verilen küçük parçacıklardan oluşur. Bu atomların birbirlerinin etrafında dönme frekansı enerji yaratır. Büyüleyici olan şey, parçacıkların titreşim hızının ve ortaya çıkan enerjinin zamanın herhangi bir anında değişebilmesidir.

 

İnsan vücudundaki en önemli süreçlerden biri beynimizin içinde yaşanır. Nöronların senkronize titreşim frekansı, onların bir bütün olarak çalışmasına neden olur. Sonuç olarak, tüm düşüncelerimiz, duygularınız ve eylemlerimiz beynimizin titreşim frekansından kaynaklanır. Beyin hücrelerimizdeki salınım genellikle diğer organlarımızı da etkiler. Duygusal durumumuzdaki değişikliklerin hem duygusal hem de fiziksel belirtiler olarak ortaya çıkmasının nedeni budur.

Düşüncelerimiz, duygularımız ve eylemlerimizin frekansımız üzerinde büyük bir etkisi vardır. Örneğin, zararlı düşünceler kalp atış hızınızı etkileyen hormonların salınmasını tetikler ve genellikle kalp atış hızınızı ya yavaşlatır ya da sağlıksız seviyelere kadar hızlandırır.

 

Etrafımızdaki veya içimizdeki titreşimlerin gerçek etkisini belirlemenin tek yolu, onlarla bilinçli bir ilişki kurmaktır. Bu durum, kendimizi güçsüz hissetmenize neden olabilecek ve yaşamda ilerlemek için gerekli değişiklikleri yapmamıza engel olabilecek daha düşük titreşimleri fark etmenizi sağlar. Korku, öfke ve utanç gibi düşük titreşimleri, sevgi, neşe ve şefkat gibi yüksek titreşimlerle değiştirmek ruh halimizi yükseltir.
Titreşiminiz ne kadar yüksek olursa kendimizi duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak o kadar iyi hissederiz.
Titreşimimiz yüksek olduğunda bedenimiz ve zihnimiz eşzamanlı olarak çalışmaya başlar.  Bu nedenle, daha yüksek bir frekansta titreşmek, daha düşük titreşimlere teslim olmaktan çok daha iyi bir yaşam sürmemizi sağlar.

Titreşim frekansımızı yükseltmenin hayatımıza getirdiği olumlu değişiklikleri fark etmeye başladıkça, yüksek ve düşük titreşimler arasındaki kutuplar daha da uzaklaşır. Sonuç olarak, daha da yüksek bir titreşim frekansı elde etmek için daha fazla motive oluruz.

 

Kendi titreşim frekansımızı iyileştirme gücüne sahibiz ve titreşimimizin yükselmesi, etrafımızdaki enerjiyi de değiştirir. Daha yüksek bir seviyede titreşmek, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar ve duygularımızı tezahür ettirmenize izin verir.
Titreşim seviyemizi çevremizle senkronize etmek ayrıca sezgimizi keskinleştirir ve günlük yaşamımızda daha iyi seçimler yapmamızı sağlar.

Daha yüksek bir titreşim frekansına sahip olmak, bilinç seviyemizi de yükseltir.  Hepimizin bildiği gibi yaşamımızı yaratan bilinç durumumuzdur.  Frekanslarımız yükseldikçe bilinç seviyemiz  yükselir dolayısıyla arzularımızı gerçekleştirme yeteneğimiz de artar.

Sonuç olarak, kendi kaderimizin yaratıcısı olmak için tek yapmanız gereken titreşim frekansımızı yükseltmektir.

 

Phoenix Yöntemi ile Frekanslarımızı Yükseltme Çalışmasını dört temel alanda yapıyoruz.

1-Duygusal Frekansımız
Duygusal frekansımız yükseldiğinde duygularımızı deneyimleme şeklimizde denge oluşur ve kalıcı olarak frekansımızı artırmak için çalışabileceğiniz sabit bir tabana sahip oluruz. 
Duygusal dengemizi bulmadan frekansımızı yükseltmekte zorlanabiliriz. 

 

2-Zihinsel Frekansımız
Zihinsel yeteneklerimizi anlamak, kişisel frekansımızı yükseltmek için önemlidir. Düzgün düşünemediğiniz zaman odaklanmakta zorlanırız. Öte yandan, zihinsel olarak çok odaklanırsak, kendimizi her şeyi sorgularken bulabiliriz. Bazen ihtiyacımız olan tek şey olanları kabul etmektir. Kabullenmek frekansımızı yükseltir.

 

3-Fiziksel Frekansımız
Fiziksel frekansımızın düşük olması diğer alanlardaki frekanslarımızı yükseltme konusunda engel teşkil edebilir. Bu nedenle fiziksel görünüşümüzü değiştirme veya kabul etme konusunda çalışmalıyız.

 

4-Spiritüel Frekansımız
Spiritüalite, titreşim frekansımızı artırmak için en çok çalışacağımız alandır. Gerçek manevi benliğimiz, inançlarımız ve ideallerimizle bağlantı kurmak, daha yüksek titreşim seviyelerine ulaşmamızı sağlayacaktır.
Kendimize Dünya üzerindeki bir insandan daha fazlası olarak bakmak, kendimizi beden sahibi bir ruh olarak görmek ve gerçek ruhsal benliğimizi keşfetmek daha yüksek frekansa giden yolda bize destek olacaktır.

 

Titreşim frekanslarımız yükseldiğinde bizler de aynı bir Phoenix gibi kendi küllerimizden yeniden doğarak bir üst seviyeye yükseleceğiz.

 

.

Haftada bir seans olmak üzere 28 seans süren bir çalışmadır.

Seans süreleri 2 saattir

 

Bilgi almak için tıklayın


 

bottom of page