top of page
ipek doku

           Phoenixkoc Yöntemii

                              Bu Yöntem

       Daha Mutlu Bir Yaşam İçin Titreşim Frekansımızı Artırma ve

                    Enerjimizi Yükseltme Yöntemidir.

 

Günümüzde kendimizin en yüksek potansiyeline ulaşmak istiyorsak, titreşim frekansımızı dolayısı ile enerji seviyemizi yükseltmeye odaklanmalıyız.


Her şeyin içinde ve etrafında bir titreşim bulunmaktadır. Latince vibratum kelimesinden türetilen "titreşim," parçacıkların doğal olarak denge noktaları etrafında hareket ettiği bir olguyu tanımlar. Bu salınım, doğada rastgele olabilir, ancak yaygın olarak belirli bir periyodik bir oluşum veya frekansta gerçekleşir. Bu sebeple, titreşim frekansı, belirli bir zaman biriminde titreşimlerin meydana geldiği hız olarak tanımlanır.

 

Gözlemlenen her şey hareket halinde olsada, olmasada  onu oluşturan mikroskobik parçacıklar sürekli hareket halindedir. Bu hareketlere titreşim frekansı diyoruz.
Var olan her şey, sürekli hareket eden proton, nötron ve elektron içeren atom adı verilen küçük parçacıklardan oluşmuştur. Bu parçacıkların birbirleri etrafında dönme frekansı enerji üretir
.
İlginç olan şey, bu  parçacıkların titreşim hızı ve ortaya çıkan enerji seviyesi zamanın herhangi bir anında değişebilir.

 

İnsan vücudundaki önemli süreçlerden biri, beynimizde gerçekleşir. Nöronların senkronize titreşim frekansı, onların koordineli bir şekilde çalışmasına neden olur. Sonuç olarak, düşüncelerimiz, duygularımız ve eylemlerimiz, beynimizin titreşim frekansından kaynaklanır. Bu beyin hücrelerindeki salınım genellikle diğer organları da etkiler.

 

Duygusal durumumuzdaki değişikliklerin, hem duygusal hem de fiziksel belirtiler olarak ortaya çıkmasının nedeni budur. Düşüncelerimiz, duygularımız ve eylemlerimizin frekansı, genel titreşim seviyemizi belirler. Örneğin, zararlı düşünceler, kalp atış hızını etkileyen hormonların salınmasını tetikler ve genellikle kalp atış hızını yavaşlatır ya da sağlıksız bir şekilde hızlandırır.

 

Çevremizdeki ve içimizdeki titreşimlerin gerçek etkisini anlamanın tek yolu, bu titreşimlerle bilinçli bir ilişki kurmaktır. Bu, düşük titreşimleri fark etmemize ve bu titreşimleri değiştirerek yaşamda gerekli değişiklikleri yapmamıza olanak tanır. Düşük titreşimleri, sevgi, neşe ve şefkat gibi yüksek titreşimlerle değiştirmek, ruh halimizi yükseltir.

 

Titreşim seviyemiz ne kadar yüksek olursa, kendimizi duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak o kadar iyi hissederiz. Yüksek titreşim frekansı, bedenimizin ve zihnimizin eşzamanlı olarak daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu nedenle, daha yüksek bir frekansta titreşmek, daha düşük titreşimlere teslim olmaktan çok daha kaliteli bir yaşam sürmemizi mümkün kılar.

 

Titreşim frekansımızı yükseltmenin hayatımıza getirdiği olumlu değişiklikleri fark etmeye başladıkça, yüksek ve düşük titreşimler arasındaki fark daha belirgin hale gelir. Bu durum, daha yüksek bir titreşim frekansına ulaşmak için daha fazla motivasyon kaynağı olabilir.

 

Kendi titreşim frekansımızı iyileştirme gücüne sahibiz ve bu titreşimin yükselmesi, çevremizdeki enerjiyi de değiştirir. Daha yüksek bir titreşim seviyesine sahip olmak, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar ve duygularımızı ifade etmemize izin verir. Titreşim seviyemizi çevremizle senkronize etmek aynı zamanda sezgilerimizi keskinleştirir ve günlük yaşantımızda daha bilinçli seçimler yapmamıza yardımcı olur.

 

Daha yüksek bir titreşim frekansına sahip olmak, bilinç seviyemizi yükseltir. Bilinç seviyemiz, yaşamımızı yaratan temel faktördür. Frekanslarımız yükseldikçe, bilinç seviyemiz artar ve bu da arzularımızı gerçekleştirme yeteneğimizi güçlendirir.

 

Sonuç olarak, kendi kaderimizin yaratıcısı olmak için yapmamız gereken tek şey, titreşim frekansımızı dolayısı ile enerji seviyemizi yükseltmektir.

 

Phoenixkoc Yöntemi, titreşim frekanslarımızı dört temel alanda yükselten bir yöntemdir.

 

1-Duygusal Frekansımız

Duygusal frekansın artışı, duygularımızın deneyimleme biçiminde denge sağlar ve kalıcı bir frekans artışına yönelik istikrarlı bir temel oluşturur. Duygusal dengeyi bulmadan, frekansımızı yükseltmekte zorlanabiliriz.

2-Zihinsel Frekansımız

Zihinsel yeteneklerimizi anlamak, kişisel frekansımızı yükseltme açısından önemlidir. Düşüncelerimizi düzenleme becerisi olmadan odaklanmak zordur. 
 

3-Fiziksel Frekansımız

Fiziksel frekansın düşük olması, diğer alanlardaki frekansları yükseltme çabalarımızı engelleyebilir. Bu nedenle, fiziksel durumumuzu  iyileştirme veya kabul etme  üzerinde çalışmalıyız.

4-Spiritüel Frekansımız

 Gerçek manevi benliğimizle, inançlarımız ve ideallerimizle bağlantı kurmak, daha yüksek titreşim seviyelerine ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Kendimize Dünya üzerindeki bir bireyden daha fazlası olarak bakmak, bedenin ötesinde bir ruh olarak kendimizi görmek ve gerçek ruhsal benliğimizi keşfetmek, yüksek frekansta bir yaşama doğru adım atmamıza destek olacaktır.

 

Titreşim frekanslarımızın  dolayısıyla enerji seviyemizin yükselmesi, kendi küllerimizden yeniden doğan bir Phoenix gibi, bizi bir üst seviyeye taşıyacaktır.

.

.

Haftada bir seans olmak üzere 28 seans süren bir çalışmadır.

Seans süreleri 1,5 saattir

 

Bilgi almak için tıklayın


 

bottom of page